Nasze działania

W Grupie Żywiec wierzymy, że budowanie kultury, w której alkohol jest konsumowany z umiarem i odpowiedzialnie wymaga współpracy i partnerstwa wielu podmiotów. Dlatego równolegle do kampanii Trzymaj Pion współtworzymy działania edukacyjne skupione wokół:

 

 

Odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

Dbamy o edukację sprzedawców detalicznych oraz barmanów podczas organizowanych oraz sponsorowanych przez nas wydarzeń.
Więcej

Edukacji w zakresie nieprowadzenia pojazdów po alkoholu

Razem z szeroką koalicją podmiotów, budujemy świadomość odpowiedzialnego prowadzenia pojazdów wśród polskich kierowców.
Więcej

Etycznej komunikacji marketingowej

Nasze produkty oznaczamy specjalnymi znakami odpowiedzialnościowymi. Wspólnie z Radą Reklamy monitorujemy także zgodność reklam piwa z przyjętymi przez nas zasadami samoregulacji.
Więcej